Korporacja Budowlana "FADOM" S.A. - Żory


Energia elektryczna

Działalność w zakresie elektroenergetyki Korporacja Budowlana "Fadom" S.A. prowadzi na terenie miasta Żory, dzielnicy Kleszczówka (na terenie byłego Fadom-u)

W stacji transformatorowej 20/0,4/0,23 kV stanowiącej własność Korporacji Budowlanej "FADOM" S.A znajdują się dwa transformatory po 800 kVA każdy, z których zasilana jest dwusekcyjna rozdzielnia RG 400/230 V mieszcząca się w tym samym budynku oraz poprzez sieć o napięciu 20 kV zasilana jest stacja transformatorowa 20/0,4/0,23 kV znajdująca się na zapleczu zakładu.

Roczna sprzedaż energii elektrycznej kształtuje się w granicach 2000 MWh Moc zamówiona przez odbiorców energii elektrycznej kształtuje się na poziomie ok. 1,6 MW.

Komunikaty w sprawie taryf dla energii elektrycznej


Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej stan na 10.01.2017 Zobacz

Errata do Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zmianę okresu obowiązywania taryfy Korporacji Budowlanej "FADOM" S.A Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla dystrybucji i obrotu energią elektryczną obowiązująca od 01.03.2022. Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zmianę taryfy dla dystrybucji i obrotu energii elektrycznej obowiązującej od 01.03.2020 Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla dystrybucji i obrotu energii elektrycznej obowiązującej od 01-12-2020 r. Zobacz

Informacja na temat cen energii ustawa prądowa Zobacz