Korporacja Budowlana "FADOM" S.A. - Żory


Energia cieplna

Energia cieplna wytwarzana jest w kotłowni lokalnej stanowiącej własność Korporacji Budowlanej "FADOM" S.A. zlokalizowanej na terenie miasta Żory, w dzielnicy Kleszczówka.

W kotłowni zainstalowane są dwa kotły wodne WR-2,5 produkujące energię cieplną w postaci gorącej wody o temperaturze 130oC i ciśnieniu roboczym 0,6 MPa. Kotły te opalane są miałem węglowym. Spaliny odprowadzane są do komina stalowego o wysokości 75m przez multicyklony. Roczna produkcja energii kształtuje się w granicach 30 000 GJ.

Moc zamówiona przez odbiorców energii cieplnej kształtuje się na poziomie ok. 5 MW.


Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01-10-2023 roku. Zobacz


Informacja dla odbiorców uprawnionych o stosowanych stawkach za dostawy ciepła od 01.10.2023 Zobacz


Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01-06-2023 roku. Zobacz


Informacja uzupełniająca do taryfy dla ciepła obowiązującej od 01-10-2022 roku. Zobacz


Taryfa dla ciepła obowiązująca od 15-06-2022 roku. Zobacz


Informacja dla odbiorców uprawnionych o stosowanych stawkach za dostawy ciepła 1. Zobacz


Informacja dla odbiorców uprawnionych o stosowanych stawkach za dostawy ciepła 2. Zobacz