Korporacja Budowlana "FADOM" S.A. - Żory


Oferta

Głównymi przedmiotami działalności naszego przedsiębiorstwa sś:.

  1. Obrót i dystrybucja energii elektrycznej;
  2. Wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła;
  3. Usługi telekomunikacyjne;
  4. Wynajem nieruchomości.

FADOM prowadzi działalność gospodarczś w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Żor oraz obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji:

  • Obrót energią elektryczną:
    Koncesja nr OEE/126/812/U/OKA/99/BK/1/2/AS
  • Dystrybucja energii elektrycznej:
    Koncesja nr PEE/121/812/U/OKA/99/BK/1/2/AS