Korporacja Budowlana "FADOM" S.A. - Żory


Operator Systemu Dystrybucyjnego

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD

1) Decyzja Prezesa URE z dnia 14 września br. o nadaniu statusu OSD.
1a) Decyzja Prezesa URE z dnia 25 lutego 2019 r o nadaniu statusu OSD. - zmiana okresu obowiązywania
2) Instrukcje IRiESD - część ogólna
3) Instrukcje IRiESD - korzystanie
4) Instrukcje IRiESD - bilansowanie
5) Komunikat o rozpoczęciu konsulatcji IRiESD
6) Formularz zgłaszania uwag
7) Komunikat o zakończeniu konsultacji
8) Raport z konsultacji dotyczących IRiESD
9) Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD - 2017 rok.
10) Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu IRIESD - 2017 rok.
11) Komunikat o zakończeniu konsultacji IRiESD 2017
12) Raport z konsultacji dotyczących IRiESD 2017
13) Instrukcja IRiESD 2017.
14) Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD 1/2019
15) Formularz zgłaszania uwag do projektu instrukcji IRiESD 1/2019
16) PROJEKT KARTY AKTUALIZACJI nr 1/2019 IRiESD
17) Komunikat o zakończeniu konsultacji IRiESD 1/2019
18) Raport z konsultacji dotyczących IRiESD 1/2019
19) Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD 2/2019
20) Formularz zgłaszania uwag do projektu instrukcji IRiESD 2/2019
21) PROJEKT KARTY AKTUALIZACJI nr 2/2019 IRiESD
22) Komunikat o zakończeniu konsultacji IRiESD 2/2019
23) Raport z konsultacji dotyczących IRiESD 2/2019
24) Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD 3.19
25) Formularz zgłaszania uwag do projektu instrukcji IRiESD 3.19
26) PROJEKT IRiESD 3.19
27) Komunikat o zakończeniu konsultacji IRiESD 3.19
28) Raport z konsultacji dotyczących IRiESD 3.19
29) Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD 4.20
30) Formularz zgłaszania uwag do projektu instrukcji IRiESD 4.20
31) PROJEKT IRiESD 4.20
32) Komunikat o zakończeniu konsultacji IRiESD 4.20
33) Raport z konsultacji dotyczących IRiESD 4.20

Decyzja Prezesa URE z dnia 23-10-2023r. o wyznaczeniu Korporacji Budowlanej "Fadom" S.A. z siedzibą w Żorach sprzedawcą zobowiązanym. Zobacz

Art. 7 ust. 8l Ustawy Prawo Energetyczne

Zgodnie z art.7 ust.8l pkt 1) ustawy Prawo energetyczne, Korporacja Budowlana "Fadom" S.A. przedstawia informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Zgodnie z art.7 ust.8l pkt 2) ustawy Prawo energetyczne, Korporacja Budowlana "Fadom" S.A. przedstawia informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Wskaźniki jakościowe za rok 2023. Zobacz

Struktura paliw. Zobacz

Zużycie energii elektrycznej. Zobacz

Efektywność energetyczna. Zobacz

Generalna Umowa Dystrybucyjna. Zobacz

Wzór umowy kompleksowej Zobacz

Wzór umowy rezerwowej Zobacz

NC RfG. Zobacz

Wykaz firm, z którymi K.B."Fadom"S.A. ma zawartą GUD (Generalną Umowę Dystrybucji). Zobacz

Certyfikacja Ored. Zobacz

Aktualna lista sprzedawców rezerwowych Zobacz

Wniosek o zmianę mocy umownej Zobacz

Na obszarze działania Korporacji Budowlanej "Fadom" S.A. zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje TAURON SPRZEDAŻ Spółka z o.o. ul.Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, www.tauron.pl.

Magazyny energii

Magazyny energii - informacja.

Rejestr magazynów energii.

Wzór informacji.

Kodeksy sieciowe - Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

Informacje ogólne.

Wykaz informacji i dokumentów

Zbiór wymagań technicznych

Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A

Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A - w oparciu o realizację umowy o przyłączenie

Wzór dokumentu instalacji przyłączenia modułu wytwarzania energii dla typu A

Zgłoszenie/dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci K.B. Fadom S.A.

Klauzula informacyjna

Pozostałe materiały są dostępne na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl