Korporacja Budowlana "FADOM" S.A. - Żory


Witamy na stronach
Korporacji Budowlanej "FADOM" S.A. - Żory

W dniu 14 sierpnia 1991 roku został spisany akt założycielski Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Fadom. Spółkę powołało 505 akcjonariuszy. W momencie powołania wszystkie akcje należały do osób fizycznych.

Swoją działalność Spółka rozpoczęła w dniu 08 czerwca 1992 roku. W początkowym etapie Spółka zajmowała się głównie działalnością budowlaną i developerską.

W roku 2000 Spółka zaniechała działalności budowlanej ograniczając się do produkcji i dystrybucji energii cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i dzierżawy biur i terenów przemysłowych.

Kapitał Akcyjny: 505 700 zł, wpłacony w 100%.

Akcjonariuszami spółki są:

  1. osoby prawne: 65,5%
  2. osoby fizyczne: 34,5%

Zarząd Korporacji Budowlanej Fadom S.A. - Żory:

  1. mgr Szymon Cieślik - Prezes Zarządu
  2. mgr inż. Mariusz Harańczyk - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Korporacji Budowlanej Fadom S.A. - Żory

  1. mgr inż. Bartosz Smołka
  2. mgr Grażyna Krzemińska
  3. mgr Adam Koper
Polityka prywatności


Informacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarzanych przez Korporację Budowlaną "FADOM" S.A. Zobacz

Informacje dla Akcjonariuszy

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce. Zobacz

Kalendarz dematerializacji. Zobacz

Uchwała w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Zobacz